دوشنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۴

حسن نیت

متاسفانه هر روز یک سایت فیلتر می شود. با این وضعیت در آینده ای نزدیک اینترنت تا حد چاپار سقوط می کند. سرعت خط های اینترنتی ایرانی که تقریبا صفر است و روی همه سایت ها هم که فیلتر گذاشته اند. نمی دانم در این شرایط اینترنت به چه دردی می خورد.
نکته ای که نمی توانم درک کنم فیلتر شدن سایت هایی مثل gazzagو orkut است . آیا خواند gooya news این همه خطرناک است که باید فیلتر شود؟
پیشنهاد من به مسولین این است: برای نشان دادن حسن نیت اولیه و برای مشارکت بیشتر مردم در انتخابات نهم، از همین امروز فیلتر تمام سایت ها را بردارید.پیشنهاد من قطعا هیچ سایت غیر اخلاقی ای را در بر نمی گیرد.
آیا مردم ما نمی توانند سره و ناسره راازهم تشخیص دهند؟آیا مردم ما شعور سیاسی ندارد؟ به مردم اعتماد کنید تا مردم به شما اعتماد داشته باشند.

هیچ نظری موجود نیست: